ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA ONAY BEYANI

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Analistim Bilişim Danışmanlık Eğitim Ve Destek Hizmetleri İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından veya bir aracı hizmet sağlayıcı firma vasıtasıyla, Analistim Bilişim Danışmanlık Eğitim Ve Destek Hizmetleri İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan ürünlere ilişkin olarak telefon, faks, elektronik posta, çağrı merkezleri, akıllı ses kaydedici sistemler, kısa mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan ticari amaçlarla (satış, pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya, indirim, promosyon vb gibi) gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletiler ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajlarının tarafıma gönderilmesine ve tarafıma arama yapılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.